Vé thẻ

2,500,000đ 1,250,000đ

Vé bay đôi dù lượn Hoàng Su Phì

Club Point: 100