Paragliding & Dù lượn

16,500,000đ 11,000,000đ

Khóa học bay dù lượn ở Hanoi, Danang, Tp Hochiminh

Club Point: 100000
294,671đ

Diều Đi Biển Cỡ Lớn

Club Point: 0
240,000đ 228,000đ

Móc khóa dù lượn

Club Point: 100
250,000đ 210,000đ

Carabiner 20KN Air Xtreme

Club Point: 100
140,000đ

Twist Locking Gate Carabiner

Club Point: 140
20,000đ

Carabiner Liên kết nhanh

Club Point: 100
40,000đ

Carabiner Tam Giác

Club Point: 100
6,490,000đ 1,320,000đ

Đai tập kite dù lượn

Club Point: 120000