Paragliding & Dù lượn

240,000đ

Móc khóa dù lượn

Club Point: 100
250,000đ 210,000đ

Carabiner 20KN Air Xtreme

Club Point: 100
140,000đ

Twist Locking Gate Carabiner

Club Point: 140
20,000đ

Carabiner Liên kết nhanh

Club Point: 100
40,000đ

Carabiner Tam Giác

Club Point: 100
5,900,000đ 1,200,000đ

Đai tập kite dù lượn

Club Point: 200000