Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Lotus Elise track car conversion

0 Xem
abrooker
abrooker
07 Aug 2021

Lotus Elise S2 111S stripped out. Qualifying round of FIA GT Weekend 2005. Lapped Zhuhai in 1.55'643 with Hoosier semi slick tyres. Car weighed 830kg with driver. Qualified 1st in class. Driver is Tony Brooker.

Hiện thêm

0 Bình luận Sắp xếp theo

Không có bình luận nào được tìm thấy

Facebook Comments