Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Nightlapse on Osmo Action with foreground lit up

5 Xem
abrooker
abrooker
07 Aug 2021

4k 60fps, ISO 3200, 25" shutter speed, 30" interval, 3500 Kelvin.

Hiện thêm

0 Bình luận Sắp xếp theo

Không có bình luận nào được tìm thấy

Facebook Comments